Doorgifterechten zijn de rechten die ontstaan ​​wanneer een operator secundair gebruik maakt [Zie FAQ “Wat is het verschil tussen primaire rechten en secundaire rechten van de producent?] van een audiovisueel werk. Zij hebben betrekking op de gelijktijdige, volledige, ongewijzigde en continue doorgifte via de kabel, satelliet of enig ander soortgelijk proces (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via een internettoegangsdienst uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving). In de Europese Unie zijn deze rechten onderworpen aan verplicht collectief beheer [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?” ].

AGICOA Europe Brussels beheert ook de rechten met betrekking tot de transmissie van signalen die de operator heeft verkregen van een omroeporganisatie via directe injectie, ongeacht of deze transmissie via kabel, satelliet of een ander soortgelijk proces plaatsvindt.

In België zijn deze rechten onderworpen aan het verplichte collectieve beheer [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?”].