Inning

Ons brede opvolgnetwerk

AGICOA Europe Brussels onderhandelt licentieovereenkomsten met operatoren in België, om hen toestemming te geven voor het gebruik van audiovisuele werken in ruil voor een betaling van een vergoeding aan producenten. AGICOA Europe Brussels handhaaft deze overeenkomsten namens haar rechthebbenden en zorgt voor een gestroomlijnd proces van inning en distributie. In het buitenland gebeurt dit via de AGICOA Alliantie of andere externe partners van AGICOA.

De inning kan daarom plaatsvinden:

  • rechtstreeks door AGICOA Europe Brussels in België,
  • of via de leden van de AGICOA Alliantie,
  • of via andere externe partners van AGICOA (voornamelijk andere collectieve beheerorganisaties) in andere landen.

AGICOA Europe Brussels, de leden van de Alliantie en de externe partners van AGICOA zijn wereldwijd actief door effectief vergoedingen voor u te innen en/of door de nodige stappen te ondernemen om uw rechten te verdedigen. Bekijk in welke landen we aanwezig zijn!