De primaire rechten van de producent op een audiovisueel werk zijn de rechten die een omroeporganisatie van de producent moet verwerven om zijn/haar audiovisuele werk op te nemen in de programma’s van een van haar tv-zenders die op een of andere manier voor het publiek beschikbaar worden gesteld in een ander land.


De secundaire rechten van de producent op een audiovisueel werk zijn de rechten die een operator van de producent moet verwerven om de tv-zenders van de omroeporganisatie die het audiovisuele werk in kwestie omvat onder het publiek te verdelen, ongeacht of deze distributie via doorgifte of een mededeling aan de publiek door directe injectie is.
In België wordt AGICOA Europe Brussels geacht deze rechten te beheren [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?”] namens de producent, vanaf het in licentie geven aan de exploitanten, tot het innen van de overeenkomstige royalty’s van hen en het vervolgens betalen de producent.