AGICOA Europe Brussels

Secundaire rechten zijn vaak discreet,
vereist echt zicht om ze op te merken.

Als onafhankelijk producent van audiovisueel werken is het aan te raden om u aan te sluiten bij een collectieve beheersvennootschap om u te vertegenwoordigen. Volgens de Belgische wet kunnen de gebruikslicenties van uw werken met operatoren in België alleen worden onderhandeld door een dergelijke organisatie.

AGICOA Europe Brussels is een collectieve beheermaatschappij die dergelijke licenties onderhandelt in België en toezicht houdt op alle juridische zaken. Bovendien volgt het het gebruik van uw werken en int namens u de vergoedingen die voortvloeien uit dergelijk gebruik, niet alleen in België maar ook in het buitenland via de AGICOA Alliantie en andere partnerorganisaties. AGICOA Europe Brussels werkt voor rechthebbenden op een efficiënte, professionele en transparante manier.

AGICOA Europe Brussels

Vertrouwd door de grootste gemeenschap
van producenten wereldwijd.

Door zich te registreren bij AGICOA Europe Brussels, sluiten Belgische producenten van audiovisuele werken zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van ongeveer 20.000 wereldwijde rechthebbenden die profiteren van AGICOA’s 40 jaar ervaring in het onderhandelen over rechten, het verkrijgen van licenties, het innen en verdelen van vergoedingen. Het team van AGICOA Europe Brussels staat de producenten bij in elk aspect van het innings- en distributieproces van de vergoedingen, in binnen- en buitenland.