AGICOA Europe Brussels

Secundaire rechten zijn vaak discreet,
vereist echt zicht om ze op te merken.

Als onafhankelijk producent van audiovisueel werken is het aan te raden om u aan te sluiten bij een collectieve beheersvennootschap om u te vertegenwoordigen. Volgens de Belgische wet kunnen de gebruikslicenties van uw werken met operatoren in België alleen worden onderhandeld door een dergelijke organisatie.

AGICOA Europe Brussels is een collectieve beheermaatschappij die dergelijke licenties onderhandelt in België en toezicht houdt op alle juridische zaken. Bovendien volgt het het gebruik van uw werken en int namens u de vergoedingen die voortvloeien uit dergelijk gebruik, niet alleen in België maar ook in het buitenland via de AGICOA Alliantie en andere partnerorganisaties. AGICOA Europe Brussels werkt voor rechthebbenden op een efficiënte, professionele en transparante manier.

AGICOA Europe Brussels

Vertrouwd door de grootste gemeenschap
van producenten wereldwijd.

Door zich te registreren bij AGICOA Europe Brussels, sluiten Belgische producenten van audiovisuele werken zich aan bij een wereldwijde gemeenschap van ongeveer 20.000 wereldwijde rechthebbenden die profiteren van AGICOA’s 40 jaar ervaring in het onderhandelen over rechten, het verkrijgen van licenties, het innen en verdelen van vergoedingen. Het team van AGICOA Europe Brussels staat de producenten bij in elk aspect van het innings- en distributieproces van de vergoedingen, in binnen- en buitenland.

Een proces in vier stappen

Uw vertrouwde partner,
van inning tot betaling

AGICOA Europe Brussels staat producenten bij in alle aspecten van hun secundaire rechtenbeheer, van de aangifte van de werken via onderhandelingen en licentieverlening tot de uiteindelijke betaling.

01
Step 1

Meld u aan bij AGICOA Europe Brussels

Als producent van audiovisuele werken is uw registratie bij AGICOA Europe Brussels de eerste stap naar betaling van secundaire rechten door operatoren.

02
Step 2

Geef uw werken aan

De aangifte van audiovisuele werken stelt elke producent in staat duidelijk eigenaar te zijn en potentiële conflicten te vermijden in het geval van een dubbele aangifte of overlappende eigendomsrechten.

03
Step 3

Wij innen jouw vergoedingen

Met onze expertise, ervaring en solide professionele netwerk in 37 landen volgen we de uitzending van uw werken en innen namens u vergoedingen.

04
Step 4

Toewijzing en betaling

Zodra we vergoedingen hebben geïnd, berekenen we toewijzingen en sturen we u een aanvraag tot factuur.

Beheerskosten

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis
DE BEHEERSKOSTEN BEDRAGEN MINDER DAN 10%.

Er zijn geen inschrijvingskosten wanneer u zich bij ons registreert. Om haar activiteiten te financieren, rekent AGICOA Europe Brussels een vergoeding aan op het totale bedrag aan vergoedingen dat wordt uitgekeerd aan de rechthebbenden. Deze beheervergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van bestuur; het blijft altijd onder de 10%.

In 2022 was de vergoeding 7,30%. De beheervergoeding voor vrijwillige mandaten bedraagt ​​10%. Elke rechthebbende ontvangt een netto vergoeding.