LEDEN VAN DE ALLIANTIE

Beschermt het wereldwijde netwerk van vergoedingen.

AGICOA Europe Brussels is lid van de AGICOA Alliantie. De AGICOA Alliantie verenigt een tiental collectieve beheerorganisaties in belangrijke mediamarkten die de professionele afhandeling van intellectuele eigendomsrechten vergemakkelijken. Leden van de AGICOA Alliantie onderschrijven gemeenschappelijke regels en praktijken, en zorgen ervoor dat de belangen van de rechthebbenden efficiënt en consistent worden verdedigd in alle landen. Ze zijn lokaal gevestigd en dicht bij hun begunstigden, delen centrale diensten en hebben onderhandelingsmacht.