AGICOA EUROPE BRUSSELS PARTNER VAN DE OPERATOREN

Verspreid audiovisuele inhoud veilig en eerlijk.

De mededeling aan het publiek van audiovisuele werken wordt beheerst door de Berner Conventie, de Europese Richtlijn 93/83/EEG betreffende uitzending via satelliet en kabeldoorgifte (CABSAT 1) en de Europese Richtlijn 2019/789/EU betreffende online transmissie en doorgifte (CABSAT 2) en nationale wetgeving inzake auteursrecht.

In België wordt de materie geregeld door de artikelen XI.220 – XI. 228/1 van het Wetboek van Economisch Recht.

Wettelijk kader

Uw verplichtingen als operator

Operatoren moeten zich houden aan de wetgeving met betrekking tot het gebruik van audiovisuele inhoud: omgaan met een snel veranderend landschap, het verkrijgen van distributielicenties en het implementeren van betaling van secundaire rechten is niet eenvoudig. AGICOA Europe Brussels biedt een efficiënt, professioneel en transparant kanaal om operatoren te helpen de toestemming te verkrijgen om de werken van de onafhankelijke audiovisuele producenten te gebruiken en er zeker van te zijn dat ze voldoen aan hun auteursrechtverplichting.


Het eerlijke en betrouwbare proces zorgt voor een respectvolle en wederzijds voordelige relatie tussen alle partijen.

Voordelen

De voordelen van een licentie van AGICOA Europe Brussels

Voor operatoren heeft het afsluiten van licentieovereenkomsten met AGICOA Europe Brussels twee belangrijke voordelen: operatoren krijgen van AGICOA Europe Brussels de toestemming om audiovisuele inhoud te verspreiden namens de grootste wereldwijde gemeenschap van onafhankelijke producenten in één enkele licentie en AGICOA Europe Brussels garandeert dat de operatoren tegen enige claim van een derde producent.

Beleid

Tarieven van AGICOA Europe Brussels

AGICOA Europe Brussels volgt audiovisuele werken op maximaal tv-zenders die vallen onder de licentie die met de operatoren is afgesloten.

De diensten van AGICOA Europe Brussels omvatten alle audiovisuele werken geproduceerd door een onafhankelijke producent; dit is exclusief audiovisuele werken geproduceerd door de omroeporganisatie op zijn eigen signaal, nieuwsprogramma’s, live-uitzending van (sport)evenementen, infomercials en commercials.

De tarieven zijn onder meer gebaseerd op het aantal tv-zenders dat door de exploitant wordt verspreid, de aard van de tv-zenders, het soort pakketten dat de exploitant aanbiedt, het aantal abonnees, het prijsmodel van de exploitant, de taal van de uitzending, de economische waarde van het gebruik van de betrokken rechten, de diensten geleverd door AGICOA Europe Brussels en andere criteria die eerlijkheid en gelijke behandeling garanderen.


Raadpleeg de standaardtarieven van AGICOA Europe Brussels die zijn neergelegd bij de controleautoriteit.