WIJ ZIJN WE

In een zee van audiovisuele content ligt onze focus op de vergoedingen die toekomen aan de producenten

AGICOA Europe Brussels is een collectieve beheersvennootschap die is opgericht als een Belgische coöperatieve vennootschap. Ze houdt toezicht op het gebruik van audiovisuele werken via kabel of een ander gelijkaardig distributiemiddel, int de verschuldigde vergoedingen en verdeelt ze opnieuw onder de rechthebbende. Dit beheer is haar toevertrouwd bij ministerieel besluit van 10 januari 1996.

In een oceaan van inhoud is AGICOA Europe Brussels een kompas dat audiovisuele producenten en operatoren helpt bij het navigeren door een uitdagende juridische omgeving. AGICOA Europe Brussels begrijpt de rechten en plichten van elke belanghebbende. Onze laserfocus ligt op de vergoedingen die toekomen aan de audiovisuele producenten.


We zorgen voor betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie bij het in licentie geven van audiovisuele inhoud aan operatoren en het innen van vergoedingen voor secundaire rechten voor producenten.

Wat Bieden we aan

Onze expertise? Secundaire rechten. Vertrouw ons.

Secundaire rechten zijn de rechten die de exploitanten van de producenten moeten verwerven om de tv-zenders met het audiovisuele werk van de producent onder het publiek te verspreiden. AGICOA Europe Brussels zal licenties afsluiten met de operatoren en namens de producenten de vergoedingen voor hen innen.

We volgen uw audiovisuele werken wereldwijd

Samen met AGICOA, de leden van de AGICOA Alliantie en externe partners volgen we de doorgifte van uw werken wereldwijd en innen we de aan u verschuldigde vergoedingen.

Eerlijke betaling aan producenten is een middel om hun volgende projecten te financieren.

AGICOA Europe Brussels is van mening dat producenten van content correct moeten worden betaald voor het secundaire gebruik van hun werken door elke entiteit die inkomsten genereert uit dit gebruik.

Veilig en eerlijk verspreiden van audiovisuele inhoud

AGICOA helpt operatoren om de nodige toestemmingen van de producenten te verkrijgen voor het gebruik van hun werk, en geeft hen de zekerheid dat ze voldoen aan hun copyrightverplichtingen. Het helpt hen ook om te voldoen aan de standaardvereisten voor de betaling van royalty’s.

Zorgen voor billijkheid en efficiëntie bij de betaling van vergoedingen wereldwijd

Met onze juridische expertise, wereldwijde onderhandelingservaring en een solide internationaal en professioneel netwerk verkrijgen de operatoren licenties die een eerlijke en gelijke behandeling weerspiegelen.

Publicaties

Lees ons laatste nieuws en artikelen

Onze publicaties. Onze recentste artikelen over actuele zaken met betrekking tot audiovisuele rechten, internationale regelgeving en ander relevant nieuws.

Artikelen

Opvolgen van uitzendingen

In dit artikel leggen we in detail uit hoe we uitzendingen volgen.

Artikelen

Wat is een collectieve beheersvennootschap?

Hoe kunnen rechthebbenden een contract tekenen met elke afzonderlijke gebruiker van hun werk – zoals een radiostation of een kabel- of satellietexploitant – en ervoor…
Lokale verankering maar wereldwijd actief

De grootste internationale collectieve beheersvennootschap voor audiovisuele producenten werledwijd.

AGICOA Europe Brussels vertegenwoordigt meer dan 30.000 rechthebbenden wereldwijd. AGICOA is strikt neutraal en behandelt al de rechthebbenden op gelijke wijze ongeacht hun nationaliteit of commerciële gewicht.

Onze Missie

AGICOA Europe Brussels is strikt neutraal, opereert en behandelt alle rechthebbenden gelijk, ongeacht hun nationaliteit of commercieel gewicht

Ons netwerk

AGICOA Europe Brussels is lid van de AGICOA Alliance, die een tiental collectieve beheersorganisaties verenigt in belangrijke mediamarkten die de professionele behandeling van intellectuele eigendomsrechten vergemakkelijken. Ze zijn lokaal gevestigd en dicht bij hun begunstigden, delen de centrale diensten van AGICOA en beschikken over onderhandelingsmacht.

BESTUUR

De bestuursorganen van AGICOA Europe Brussels zijn de Algemene Vergadering (bestaande uit de aandeelhouders), de Raad van Bestuur, het Comité van Toezicht, de Algemeen Directeur en de Commissaris.