Ontvankelijkheid

Bent u een onafhankelijke producent? Controleer of u in aanmerking komt.

Elke natuurlijke of rechtspersoon (productiemaatschappij, distributeur,…) die houder is van distributierechten van audiovisuele werken kan zich inschrijven bij AGICOA Europe Brussels. AGICOA Europe Brussels betaalt vergoedingen op onafhankelijk geproduceerde werken, zoals speelfilms, televisiefilms, korte films, animaties, series en spelshows.

Rechthebbenden zullen worden betaald, in overeenstemming met de distributieregels, wanneer hun werken worden uitgezonden op tv-zenders die zijn opgenomen in de aanbiedingen van de Belgische operatoren waarmee AGICOA Europe Brussels licentieovereenkomsten heeft gesloten, evenals in de aanbiedingen van de operatoren in de landen waar een lid van de AGICOA Alliantie of een andere partner dergelijke licentieovereenkomsten heeft gesloten.

Administratie

De begunstigden

Rechthebbenden moeten de volgende documenten overmaken Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier:
– Uittreksel uit het handelsregister,
– Kopie van officieel identificatiedocument voor elke ondertekenaar,
– Kopie van een rekeningafschrift van de begunstigde van de betaling.
De werken kunnen op elk moment worden aangegeven bij AGICOA Europe Brussels, maar hoe eerder hoe beter. Om voor een

bepaald uitzendjaar (bv. 2022) geïnde vergoedingen te genieten, dient uw aangifte te gebeuren voor het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar (bv. vóór 31 december 2025).

Documenten

Officiële documenten om meer te weten te komen of u in aanmerking komt u te registreren

Raadpleeg de volgende documentatie om meer te weten te komen of u in aanmerking komt u te registreren bij AGICOA Europe Brussels en om uw werken en rechten aan te geven.

Aarzel in ieder geval niet om contact met ons op te nemen voor advies.

 

Statuten NL
0.2 MB
Algemeen beleid inzake verdelingen
0.1 MB
Registratie - en aangifteregels
0.1 MB