FAQ

FAQ voor Operatoren

Hoe wordt de licentieprijs bepaald?

AGICOA Europe Brussels informeert de operator over het toepasselijke tarief. Het tarief wordt berekend op basis van verschillende criteria waaronder onder meer het aantal tv-zenders dat door de operator wordt verspreid, de aard van de tv-zenders, het type pakketten dat door de operator wordt aangeboden, het aantal abonnees, het prijsmodel van de operator, de taal van de uitzending, de economische waarde van het gebruik van de betrokken rechten, de diensten geleverd door AGICOA Europe Brussels, en andere criteria die eerlijkheid en gelijke behandeling garanderen.
Raadpleeg de standaardtarieven van AGICOA Europe Brussels die zijn ingediend bij de Controleautoriteit.

 

In welke landen is AGICOA Europe Brussels actief?

AGICOA Europe Brussels is rechtstreeks actief in België. In het buitenland opereert het via de AGICOA Alliantie of andere AGICOA-partnerorganisaties.

Hoe een licentie krijgen? Wat voor soort gebruik dekt een licentie?

Een operator zoals een kabel, satelliet, mobiel of ander vergelijkbaar distributieplatform moet een licentieovereenkomst ondertekenen met AGICOA Europe Brussels. Een licentie dekt de gelijktijdige, volledige, ongewijzigde en continue doorgifte via kabel, satelliet of gelijksoortige middelen (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via een internettoegang uitgevoerd in een beheerde omgeving) van audiovisuele werken in televisieprogramma’s gericht op de openbaar. Het dekt ook de tussenkomst van aanbieders van satellietpakketten, kabeldistributieplatforms of andere vergelijkbare distributieplatforms bij de transmissie van de via directe injectie ontvangen signalen.
AGICOA Europe Brussels kan ook licenties verlenen voor het gebruik van audiovisuele werken in televisieprogramma’s die worden uitgezonden als onderdeel van on-demand audiovisuele mediadiensten, zoals Catch-up diensten en andere uitgestelde kijkdiensten (Beginnen vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, nPVR, …).