AGICOA Europe Brussels.

Registreer u bij AGICOA Europe Brussels, het is eenvoudig, snel en gratis.

Als u een onafhankelijke producent bent of een entiteit die individuele producenten vertegenwoordigt, zou u moeten overwegen om u te registreren bij AGICOA Europe Brussels en u aan te sluiten bij de meer dan 20.000 producenten over de hele wereld die zich al hebben geregistreerd bij de AGICOA Alliantie en haar partners om betaling te verkrijgen uit secundaire rechten. Het is gratis en u kunt op elk moment beslissen om de rechten die u aan AGICOA Europe Brussels hebt verleend om te beheren, in te trekken.

Zodra u zich registreert, wordt u bijgestaan ​​door een Portfolio Manager om uw audiovisuele werken aan te geven en de betaling te ontvangen voor de internationale distributie van deze werken.

BEHEER

Te vervullen formaliteiten

Rechthebbenden moeten de volgende documenten overleggen:
– Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier,
– Uittreksel uit het handelsregister,
– Kopie van officieel identificatiedocument voor elke ondertekenaar,
– Kopie van een rekeningafschrift van de begunstigde van de betaling.

De werken kunnen op elk moment bij AGICOA worden aangegeven, maar hoe eerder hoe beter. Om voor een bepaald uitzendjaar (bv. 2020) geïnde vergoedingen te kunnen genieten, dient uw aangifte vóór het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar te gebeuren (bv. vóór 31 december 2023). Werken en rechten kunnen online worden gedeclareerd via het IRRIS-webportaal van AGICOA of door gebruik te maken van Excel, XML, PDF.

Forms

Nuttige documenten om te lezen voordat u zich registreert.

Officiële documenten die het proces van registratie tot betaling en uw rechten en plichten als producent verder toelichten.

Statuten NL
0.2 MB
Algemeen beleid inzake inhoudingen
0.2 MB
Algemeen beleid inzake verdeling
0.2 MB
Privacy Policy Leden en Aangevers