AGICOA Europe Brussels

Over de vennootschap

AGICOA Europe Brussels, opgericht in 1984, is een collectieve beheervennootschap opgericht als coöperatieve vennootschap. Het vertegenwoordigt de producenten van audiovisuele werken, onderhandelt namens hen, int en verdeelt vergoedingen voor het gebruik van hun werken, hetzij via kabel-satelliet, mobiel of andere soortgelijke middelen. Dit beheer is aan haar toevertrouwd door het ministerieel besluit van 10 januari 1996.

In België werken we op basis van de artikelen XI.220 – XI. 228/1 van het Wetboek van economisch recht die de Europese Richtlijn 93/83/EEG (CABSAT 1) voor satellietomroep en doorgifte via kabel en de Europese Richtlijn 2019/789/EU (CABSAT 2) voor online uitzendingen en doorgifte hebben geïmplementeerd.

Agicoa Europe Brussels

Haar missie

In dit digitale tijdperk is het voor producenten soms moeilijk om bij te houden hoe, wanneer en waar hun werken worden gebruikt.

AGICOA Europe Brussels houdt toezicht op het gebruik van audiovisuele werken via de kabel of gelijkaardige distributiemiddelen, inclusief de doorgifte via directe injectie, int de royalty’s van de operatoren en verdeelt ze opnieuw onder de rechthebbende. AGICOA Europe Brussels is strikt neutraal, opereert en behandelt alle rechthebbenden gelijk, ongeacht hun commercieel gewicht of nationaliteit.

De inning van royalty’s kan rechtstreeks door AGICOA Europe Brussels worden uitgevoerd, via een ander lid van de AGICOA Alliantie, of via andere externe partners van AGICOA (voornamelijk andere collectieve beheersvennootschappen).

2021

Wij innen vergoedingen

Inningen
18M

Inningen EUR 18M

Een bergrecord is een verzamelalbum in 2022.

1,551,841
Audiovisuele werken en rechten

1,551,841 Audiovisuele werken en rechten

het aantal aangegeven werken en rechten steeg in 2022 met 2,1%.

Wereldwijde partners

De AGICOA Alliantie

AGICOA Europe Brussels is lid van de AGICOA Alliance. De AGICOA Alliance verenigt een tiental collectieve beheersvennootschappen in belangrijke mediamarkten die het professionele beheer van intellectuele eigendomsrechten vergemakkelijken.

Leden van de AGICOA Alliantie onderschrijven gemeenschappelijke regels en praktijken, die ervoor zorgen dat de belangen van de rechthebbenden efficiënt en consistent worden verdedigd in alle landen. Ze zijn lokaal gevestigd en dicht bij hun begunstigden, delen centrale diensten en hebben onderhandelingsmacht.

Onze expertise

AGICOA Europe Brussels omvat alle aspecten van het innen en verdelen van vergoedingen.

Wettelijk

AGICOA Europe Brussels onderhandelt licentieovereenkomsten met operatoren die de audiovisuele werken van de producenten verdelen op voorwaarde van betaling van vergoedingen. AGICOA Europe Brussels helpt ook bij het oplossen van conflicten tussen rechthebbenden, zoals concurrerende aangiftes met betrekking tot hetzelfde werk. AGICOA Europe Brussels zorgt voor volledige naleving van de toepasselijke internationale verdragen.

IT faciliteiten

AGICOA Europe Brussels gebruikt de internationale AGICOA-database van audiovisuele werken en rechten van de producenten, evenals de IRRIS-technologie (International Rights Royalty’s Information System) die een volledig scala aan processen omvat, van registratie, identificatie en royaltyverdeling.

Financiën

AGICOA Europe Brussels heeft een jaarlijkse wettelijke audit, met strikte interne controles en opvolging van inning tot uitbetaling aan rechthebbenden en van het operationele bduget. Jaarlijks wordt een Beheers en transparentieverslag gepubliceerd.

Identificatie

AGICOA Europe Brussels volgt het gebruik van audiovisuele werken door de operatoren wereldwijd en identificeert hun rechthebbenden. AGICOA Europe Brussels voert meerdere en grondige kwaliteitscontroles uit van uitzendgegevens van externe providers.

Relatiebeheer

Elke rechthebbende krijgt assistentie van een toegewezen Portfolio Manager om zich bij AGICOA Europe Brussels te registreren, werken aan te geven en op te volgen met mandaten en betaling van vergoedingen.

blog

Onze publicaties

Onze nieuwste artikelen over actuele zaken met betrekking tot audiovisuele rechten, internationale regelgeving en ander relevant nieuws.

Wat is een collectieve beheersvennootschap?

Collectief beheer slaat een brug tussen rechthebbenden en gebruikers, of het nu gaat om muziek, uitgeverijen, fotografie of audiovisuele middelen. Het vergemakkelijkt ook het gebruik van werken door exploitanten en bevordert een eerlijke betaling aan hun eigenaars.

Opvolgen van uitzendingen

Het volgen van de uitzendingen van de audiovisuele werken van de producenten is een van de kernactiviteiten van AGICOA om ervoor te zorgen dat de producenten de vergoedingen die hen verschuldigd zijn, snel worden betaald.

AGICOA Europe Brussels

Vacatures

AGICOA Europe Brussels en de AGICOA Alliantie zijn een unieke constellatie van specialisten op het gebied van juridische zaken, IT, verkoop, onderhandeling, management en andere disciplines die hun expertise combineren en een stimulerende werkomgeving creëren.

Het team van AGICOA Europe Brussels vervoegen is een kans om te groeien in een cultureel divers en professioneel stimulerend team.