Voor uitzendjaar 2023 werd de beheersvergoeding van AGICOA Europe Brussels vastgesteld op 8,12%. De beheervergoeding van AGICOA Europe Brussels wordt elk jaar herzien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De vergoedingen worden in mindering gebracht op de totale bedragen aan vergoedingen die in distributie zijn gebracht, vóór betaling aan de rechthebbenden.