Het Algemeen Mandaat is verplicht. Het houdt in dat de rechthebbende AGICOA Europe Brussels exclusief machtigt om licenties te verlenen of te weigeren en royalty’s te innen voor de daaropvolgende exploitatie van de audiovisuele werken die behoren tot het repertoire van AGICOA Europe Brussels, opgenomen in televisieprogramma’s bestemd voor de ontvangst door het publiek:
– Gelijktijdige, integrale, ongewijzigde en continue doorgifte via kabel, satelliet of gelijksoortige middelen (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via internettoegangsdienst uitgevoerd in een beheerde omgeving),
– Transmissie van de signalen die de exploitant heeft verkregen van een omroeporganisatie door middel van directe injectie, ongeacht of deze transmissie geschiedt via kabel, satelliet of enig ander soortgelijk middel.
– Mededeling aan het publiek door hotels, ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen en andere instellingen.

De vrijwillige mandaten zijn de mandaten die u op discretionaire basis aan AGICOA Europe Brussels kunt verlenen om licenties te verlenen en royalty’s te innen voor uitgestelde kijkdiensten zoals Catch-up TV, TV Start vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, Preview TV, Network personal video Recorder.

De vrijwillige mandaten kunnen ook betrekking hebben op de mededeling in openbare ruimtes (bijv. bars en cafés) van de audiovisuele werken die in televisieprogramma’s zijn opgenomen.
Er is geen beperking wat betreft het aantal vrijwillige mandaten dat u zou willen toekennen aan AGICOA Europe Brussels.