U kunt uw audiovisuele werken en rechten op elk moment aangeven bij AGICOA Europe Brussels.

Houd er wel rekening mee dat werken en rechten voor verwerking in de eerste distributie uiterlijk 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd, moeten zijn aangegeven.

Als u uw werken en rechten niet uiterlijk op 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd heeft aangegeven, heeft u toch recht op betaling van rechten zolang u de aangifte binnen een termijn van drie jaar na 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd. Royalty’s gaan verloren als u de deadline van drie jaar mist.

Om bijvoorbeeld te genieten van geïnde royalty’s voor een bepaald uitzendjaar (bijvoorbeeld 2022) moet uw aangifte vóór het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar worden gedaan (bijvoorbeeld vóór 31 december 2025).