In het geval van tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot hetzelfde audiovisuele werk, ontvangt u een conflictmelding en start AGICOA Europe Brussels een procedure voor conflictoplossing.