In landen waar collectief beheer niet verplicht is, kunt u uw rechten individueel beheren. In België, waar collectief beheer verplicht is, wordt AGICOA Europe Brussels geacht u te vertegenwoordigen wanneer het onderhandelt over licentieovereenkomsten voor het gebruik van uw werken. Omdat het proces van rechtenbeheer vaak complex is, stellen collectieve beheersvennootschappen [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?“] zoals AGICOA Europe Brussels rechthebbenden in staat om gemakkelijk vergoedingen te ontvangen.