Omroeporganisaties hebben het recht om zich bij AGICOA Europe Brussels te registreren als producenten van audiovisuele werken. Omroeporganisaties kunnen echter geen royalty’s vorderen voor de uitzending van hun werken op hun eigen tv-zender(s).