De registratie bij AGICOA Europe Brussels is gratis. Alleen beheerskosten worden afgetrokken van uw verschuldigde royalty’s [Raadpleeg de FAQ: Welke beheervergoeding ontvangt AGICOA Europe Brussels van royaltybetalingen? ]