AGICOA Europe Brussels informeert de operator over het toepasselijke tarief. Het tarief wordt berekend op basis van verschillende criteria waaronder onder meer het aantal tv-zenders dat door de operator wordt verspreid, de aard van de tv-zenders, het type pakketten dat door de operator wordt aangeboden, het aantal abonnees, het prijsmodel van de operator, de taal van de uitzending, de economische waarde van het gebruik van de betrokken rechten, de diensten geleverd door AGICOA Europe Brussels, en andere criteria die eerlijkheid en gelijke behandeling garanderen.
Raadpleeg de standaardtarieven van AGICOA Europe Brussels die zijn ingediend bij de Controleautoriteit.