Bezorg de volgende documenten aan AGICOA Europe Brussels via de contactpagina:

  • Ingevuld en ondertekend Registratieformulier van de Aangever
  • Kopie van het rekeningafschrift met de naam van de begunstigde en het rekeningnummer (IBAN, SWIFT/BIC of anders), naast de naam van de bank (informatie over financiële transacties kan worden weggelaten).
  • Kopie van een officieel identificatiedocument voor elke contactpersoon.
  • Kopie van het handelsregister (alleen voor bedrijven).