Een operator zoals een kabel, satelliet, mobiel of ander vergelijkbaar distributieplatform moet een licentieovereenkomst ondertekenen met AGICOA Europe Brussels. Een licentie dekt de gelijktijdige, volledige, ongewijzigde en continue doorgifte via kabel, satelliet of gelijksoortige middelen (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via een internettoegang uitgevoerd in een beheerde omgeving) van audiovisuele werken in televisieprogramma’s gericht op de openbaar. Het dekt ook de tussenkomst van aanbieders van satellietpakketten, kabeldistributieplatforms of andere vergelijkbare distributieplatforms bij de transmissie van de via directe injectie ontvangen signalen.
AGICOA Europe Brussels kan ook licenties verlenen voor het gebruik van audiovisuele werken in televisieprogramma’s die worden uitgezonden als onderdeel van on-demand audiovisuele mediadiensten, zoals Catch-up diensten en andere uitgestelde kijkdiensten (Beginnen vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, nPVR, …).