Nee, AGICOA Europe Brussels geeft geen licenties voor muziekrechten. AGICOA Europe Brussels geeft alleen licenties voor het gebruik van audiovisuele werken.