In de regel heeft u recht op royalty’s binnen drie jaar na de uitzending van uw werken. Met andere woorden, u moet uw werken registreren en vervolgens aangeven bij AGICOA Europe Brussels binnen drie jaar tot 31 december van het uitzendjaar van uw werken om recht te hebben op betaling.


Om bijvoorbeeld te profiteren van geïnde royalty’s voor een bepaald uitzendjaar (bijvoorbeeld 2022) moet uw aangifte vóór het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar worden gedaan (bijvoorbeeld vóór 31 december 2025).