Volgens het mandaat [Zie FAQ: Wat is een algemeen mandaat en een vrijwillig mandaat? Wat is het verschil? ] die u hebt verleend, betaalt AGICOA Europe Brussels u de geïnde vergoedingen voor de digitale diensten die door de operatoren worden aangeboden. Deze digitale diensten bestaan ​​voornamelijk uit on-demand mediadiensten zoals inhaaldiensten en andere uitgestelde kijkdiensten (Beginnen vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, nPVR, …).