De vergoedingen worden meestal betaald in het jaar volgend op het einde van het uitzendjaar. Als een werk bijvoorbeeld in 2022 is uitgezonden, betaalt AGICOA Europe Brussels u in 2023. Deze termijn kan echter variëren.