AGICOA EUROPE BRUSSELS: The Rights People

AGICOA EUROPE BRUSSELS: The Rights People

Managing Complexity

Managing Complexity

Global Reach

Global Reach

Profit from the Digital Age

Profit from the Digital Age

Nieuws Juli 2019

AGICOA Europe Brussels (AEB), dat meer dan 30 jaar geleden werd opgericht, is de eerste Belgische collectieve beheersvennootschap belast met het beheer van de rechten van Belgische en internationale producenten van audiovisuele werken. In deze hoedanigheid heeft zij als voornaamste missie de verschuldigde rechten voor elke simultane of uitgestelde mededeling van een audiovisueel dat werd geëxploiteerd door een operator in België te innen, te beheren en te verdelen. AEB werd via Ministrieel Besluit belast met dit beheer en maakt deel uit van de internationale AGICOA groep.

Rechthebbende

Registreren

Rechthebbenden van AEB zijn producenten of distributeurs van audiovisuele werken over heel de wereld. Men verkrijgt het statuut rechthebbende door zijn werken en de rechten hierop aan te geven via AGICOA Europe Brussels.


Aantal rechthebbende Agicoa : 15000

Aangeven

Aangeven van zijn rechten voor elk werk en grondgebied is van essentieel belang.

Alleen werken en aangegeven rechten worden betaald. De vennootschap die de wettelijke verplichting om de rechten van zijn categorie, wanneer een wettelijke opvolger heeft niet verklaard dat haar rechten aan het bedrijf en die werken waarvan hij de rechten bezit zijn recht op schadevergoeding, zal het worden uitgenodigd om een verklaring voor de betaling die is van.

Hoe werkt het

AEB is een collectieve beheersvennootschap in de zin van het nationale, Europese en internationale auteursrecht en naburige rechten. AEB werd in 1984 opgericht in Brussel. AEB heeft als missie, zowel in België als in het buitenland,het verzamelen, beheren en distribueren van rechten als gevolg van elke communicatie gelijktijdige of uitgesteld van een audiovisueel werk gemaakt aan de interventie van een afzonderlijke van de omroep distributeur, wat het proces dat gebruikt wordt door de distributeur en het feit dat het proces met zich meebrengt, of anderszins, het technische platform te gebruiken.
AEB is een deel van de in Genève gevestigde internationale organatie AGICOA.

About

AEB int en verdeelt royalties voor doorgifte van onafhankelijke producenten.