AGICOA EUROPE BRUSSELS: Hoe werkt het?

De beheerde rechten door AGICOA EUROPE BRUSSEL maken deel uit van de exclusieve rechten van uitbating en mededeling aan het publiek voor audiovisuele werken.
Deze rechten worden traditioneel genoemd rechten van doorgifte en vallen onder de wet van verplicht collectieve beheer.
In 2002 , na enkele jaren van conflict met de gebruikers , heeft het bedrijf onderhandeld over tarieven voor deze rechten.
De prijzen , de service control van auteursrechtenorganisaties aangemeld, zijn altijd mensen die aan de vennootschap wordt verwezen wanneer zij licenties om operators.Of Uiteraard zijn deze tarieven moeten worden aangepast aan de prijsindex , de recente marktontwikkelingen en de diensten die worden aangeboden door exploitanten . De vennootschap moet alle operatoren gelijk behandelen.
Bij de onderhandelingen over vergunningen worden de omvang en de waarde van de portefeuille gebruikt door de exploitant in aanmerking genomen .
Een evenwicht wordt altijd gezocht tussen de waarde van de werken / in licentie gegeven rechten en de marktprijs waartegen de diensten worden aangeboden door verkoper aan de consument .
De door het bedrijf verleende licenties zijn niet-exclusief .