Cijfers

2021 2020 2019 2018 2017
Geïnde rechten  €    18.198.627,64  €   13.528.227,11  €    6.947.135,04  €    18.974.881,31  €    25.324.532,00  €    22.809.726,00
Beheerskosten (direct + indirect)  €     1.450.292,00  €     1.332.160,53  €     1.367.763,00  €     2.240.263,39  €     2.258.757,64  €     1.914.924,00
Verdeeld aan rechthebbenden  €    0,00  €  8.127.659,28  €  14.269.530,52  €    23.719.579,13  €    20.015.665,19  €    19.926.152,00
Aan rechthebbenden betaalde rechten  €    1.743.738,00  €  14.134.092,39  €  19.772.036,00  €    25.112.637,01  €    13.193.544,00  €    21.029.938,00

Bijdrage AEB financiering FOD Economie Controledienst
(0,2% van de geïnde bedragen)

 €   36.397,26  €   27.056,46  €   13.894,27  €   37.949,77  €   50.649,06  €   45.619,45